На главную e-mail Карта сайта Новости Російська  Українська  Англійська  Німецька
Екстрена допомога адвокатаСімейний адвокат. Відділ реєстрації
Юридичні послуги
Абонентські програми

Податкові спори

Один з важливих напрямів нашої діяльності – робота у сфері податкового законодавства, юридична підтримка клієнтів при проведенні податкових перевірок, а також спорів з податковими та іншими контролюючими органами; у тому числі представництво інтересів клієнтів у судах.

Питання про захист і юридичну підтримку платників податків та зборів в Україні і по сьогодні досить гостро стоїть в умовах недосконалості податкового законодавства.

Наша компанія готова надати Вам послуги з вирішення податкових спорів. Багаторічний досвід спеціалістів у цій сфері гарантує Вам високопрофесійний підхід до вирішення питань оптимізації оподаткування, податкових спорів, повернення податків, податкових пільг, податкових відрахувань і т.і.

Наші адвокати мають великий позитивний судовий досвід практично з будь-якого розділу податкового права.

Судовий захист інтересів платників податків:

I. Оскарження в суді рішення податкових органів про притягнення організації до податкової відповідальності.

II. Оскарження бездіяльності податкових органів, що виражено в ухиленні від повернення надміру сплачених сум податків.

III. Оскарження стягнення сум податкових санкцій.

I. Оскарження в суді рішення податкових органів про притягнення організації до податкової відповідальності.

 • Аналіз решення про призначення податкової перевірки, акта перевірки і підготовка заперечень на акт;
 • Аналіз решення про притягнення до податкової відповідальності та підготовка заяви про оскарження ненормативного акту;
 • Збирання доказів;
 • Направлення копії заяви відповідачу;
 • Подача заяви до господарського суду;
 • Подача заяви про вжиття запобіжних заходів;
 • Оскарження ухвали про відмову у забезпеченні вимог заяви. Підготовка клопотання про відновлення строку подачі заяви (якщо пропущено строк);
 • Участь у співбесіді в порядку досудової підготовки справи в господарському суді;
 • Участь у попередньому судовому засіданні;
 • Участь у судовому засіданні господарського суду в першій інстанції;
 • Підготовка та предствництво заперечень на протокол судового засідання;
 • Складення та подача апеляційної скарги на рішення або ухвалу суду першої інстанції (відзив на апеляційну скаргу);
 • Участь у судовому засіданні апеляційної інстанції;
 • Складення та подача касаційної скарги (відзив на касаційну скаргу);
 • Участь у судовому засіданні касаційної інстанції;
 • Підготовка та подача заяви про перегляд судових актів у порядку нагляду (відзив на заяву).

II. Оскарження бездіяльності податкових органів, що виражено в ухиленні від повернення надміру сплачених сум податків.

 • Підготовка заяви до податкової інспекції про повернення надміру сплачених сум податків;
 • Підготовка та подача скарги на бездіяльність податкової інспекції до вищестоящого податкового органу;
 • Підготовка заяв до суду про оскарження бездіяльності податкового органу, поверненні (зарахуванні) надміру сплачених сум податку та процентів за несвоєчасне повернення возврат;
 • Збирання доказів;
 • Складення розрахунку вимог;
 • Направлення копії заяви відповідачу;
 • Подача заяви до господарського суду;
 • Підготовка клопотання про відновлення строку подачі заяви (якщо пропущено строк);
 • Участь у співбесіді в порядку досудової підготовки справи в господарському суді;
 • Участь у попередньому судовому засіданні;
 • Участь у судовому засіданні господарського суду по першій інстанції;
 • Підготовка та представництво заперчень на протокол судового засідання;
 • Складення і подача апеляційної скарги на рішення або ухвалу суду першої інстанції (відзиву на апеляційну скаргу);
 • Складення та подача касаційної скарги( відзиву на касаційну скаргу);
 • Участь у судовому засіданні апеляційної інстанції;
 • Підготовка та подача заяви про перегляд судових актів у порядку нагляду (відзив на заяву);
 • Участь у розгляді справи;
 • Одержання виконавчого листа;
 • Пред’явлення виконавчого листа до виконання;
 • Подача заяви та участь у справі про відновлення пропущеного строку для подачі виконавчого листа до виконання;
 • Підготовка скарг на дії (бездіяльність) судового виконавця та участь у провадженні за такими заявами:
 • Вищестоящим посадовим особам Служби судових виконавців(Старшому судовому виконавцю, в Службу судових виконавців по Києву);
 • До господарського суду;
 • В прокуратуру;
 • Підготовка скарг на невиконання податковим органом рішення суду;
 • - до вищестоящого податкового органу;
 • - в прокуратуру.
 • Заяви в органи казначейства про виконання судового рішення про повернення надміру сплачених сум податків, скарги на бездіяльність органів казначейства.

III. Оскарження стягнення сум податкових санкцій.

 • Аналіз заяви податкового органу про стягнення, ознайомлення з матеріалами справи в господарському суді;
 • Підготовка відзиву на заяву (можливо, зустрічного позову про зарахування надміру сплачених сум податків);
 • Підбір доказів;
 • Направлення копії відзиву (зустрічного позову) заявнику;
 • Подача відзиву (зустрічного позову) до господарського суду;
 • Участь у співбесіді в порядку досудової підготовки справи у господарському суді;
 • Участь у попередньому судовому засіданні;
 • Участь у судовому засіданні господарського суду в першій інстанції;
 • Підготовка і представництво заперечень на протокол судового засідання;
 • Складення і подача апеляційної скарги на решення або ухвалу суду першої інстанції (відзиву на апеляційну скаргу);
 • Участь в судовому засіданні апеляційної інстанції;
 • Складення і подача касаційної скарги (відзиву на касаційну скаргу);
 • Складення і подача клопотання про призупинення виконавчого провадження;
 • Участь в судовому засіданні касаційної інстанції;
 • Підготовка і подача заяви про перегляд судових актів у порядку нагляду (відзиву на заяву);
 • Підготовка скарг на дії (бездіяльність) судового виконавця та участь у провадженні за такими заявами:
  вищестоящим посадовим особам;
  служби судових виконавців;
  до господарського суду;
  в прокуратуру.

Крім того,за всіма категоріями справ можливі:

 • Підготовка та заявлення клопотань про відновлення пропущених строків, витребування доказів, дослідження та приєднання до матеріалів справи нових доказів;
 • Подача заяв про відвід судді, секретаря судового засідання;
 • Подача скарги до Кваліфікаційної колегії суддів;
 • Одержання копій судових актів, виконавчих листів, постанов судових виконавців;
 • Подача до суду заяв про стягнення адміністративних штрафів: за неявку представника податкового органу, за ненадання витребуваних судом доказів, за невиконання рішення суду;
 • Подача судовому розпоряднику заяв, пов’язаних з виконавчим провадженням: про відкладення виконавчих дій, накладенні штрафів за невиконання рішення суду.Новости
Случайных 3:

Выемка документов налоговой милицией
2009-11-06 21:02:49

Сегодня, в период кризисных явлений в экономике Украины, когда конвертационные центры стали единственной движущей силой национального бизнеса и единственной причиной, почему до сих пор не наступила полная разруха хозяйственной жизни, участились факты таких следственных действий как выемка документов налоговой милицией. Смысл такого следственного действия состоит в том, что документы, которые используются в безтоварных операциях, являются докузательством по уголовному делу, возбуждённому по факту фиктивного предпринимательства - ст. 205 УК Украины и уклонения от уплаты налогов - ст. 212 УК Украины.
В случае подтверждения отношений фиктивного предприятия и контрагенты, который минимизировал налоговые обязательства, ответственность несут должностные лица - директор и главных бухгалтер обоих предприятий.
При проведении выемки, следует внимательно изучить правовые основания вынесения следователем постановления о выемке.
Согласно статье 178. УПК Украины "Основания для производства выемки":
Выемка производится в тех случаях, когда следователь располагает точными данными, что предметы или документы, имеющие значение для дела, находятся у определенного лица или в определенном месте.
Выемка производится по постановлению следователя. Выемка документов, составляющих государственную тайну, производится только с санкции прокурора или его заместителя и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения.
Если постановление о выемке не содержит достаточных данных о месте проведения выемки, лице, которое должно выдать предметы и документы, фактах, подтверждающих наличие у лица, указанного в постановлении предметов и документов, такое постановления подлежит обжалованию. Законом, также не предусмотрены сроки выдачи соответствующих документов и не регламентирован способ их прередачи уполномоченному лицу.Правозащитника П.Григоренко увековечили в монете
2009-11-02 13:24:11

Национальный банк Украины (НБУ), продолжая серию "Выдающиеся личности Украины", вводит в обращение юбилейную монету номиналом 2 грн., посвященную Петру Григоренко (1907-1987) - общественно-политическому деятелю, военному теоретику, известному правозащитнику.
П.Григоренко является одним из основателей Украинской общественной группы содействия выполнению Хельсинских соглашений, выступал за возвращение крымских татар на историческую родину, за право Украины и других народов СССР на независимость. Как сообщает пресс-центр НБУ, монета изготовлена из нейзильбера, качество чеканки - "специальный анциркулейтед", масса - 12,8 г, диаметр - 31,0 мм, тираж - 35 тыс. штук. Гурт монеты рифленый. На аверсе монеты на зеркальном фоне вверху полукругом размещена надпись "Национальный банк Украины", под которым - малый Государственный Герб Украины, номинал - 2 гривни/2007.
Внизу изображена символическая композиция - росток пробивает кирпичную стену. Также на монете размещен логотип Монетного двора Национального банка Украины.
На реверсе монеты изображен портрет П.Григоренко во время провозглашения речи, под которым - годы жизни - 1907-1987. Юбилейная монета номиналом 2 грн. является действительным платежным средством Украины и обязательная к приему без любых ограничений по ее номинальной стоимости для всех видов платежей, а также для зачисления на расчетные счета, вклады, аккредитивы и для переводов.Ликвидация ооо
2009-12-19 18:29:45

Ликвидация ооо стало в наше время очень актуальной услугой. Дело в том, что гораздо проще открыть новую фирму и закрыть ооо "старое", чем разбираться с налоговой, кредиторами и др. Но чем чревато ликвидация ооо, если существует крупная задолженность перед налоговыми органами" Поможет ли ликвидация ооо, если возбуждено уголовное дело" Какова взаимосвязь между ликвидация ооо и налоговой проверкой" Ответы просты: ликвидация ооо любым из известных способов является, по сути, решением 99% проблемных ситуаций, за исключением умышленных имущественных преступлений. Тогда ликвидация ооо вряд ли поможет.
На все возможные вопросы, связанные с ликвидация ооо, готовы ответить юристы компании "Приоритет", которые специализируются на ликвидация ооо. В их компетентности не может быть сомнений, так как по рейтингу Ассоциации честных юристов, Юридическая компания "Приориет" является лидером по качеству и количеству услуг, связанных с ликвидация ооо. Честно заслуженное первое место в этом рейтинге обусловлено рядом причин: 1. Лучшая рекламная кампания в интернете. 2. Лучшие специалисты по ликвидации фирм. 3. Лучшая динамика развития. 4. Новые инновационные методики ликвидации фирм. 5. Конкуренты из числа недоюристов копируют тексты с нашего сайта. 6. Конкуренты периодически прозванивают нас и узнают цен и иновации в сфере ликвидации фирм. 7. Конкуренты подстраивают свою ценовую политику под нас. Итого МЫ НЕСОМНЕННЫЕ ЛИДЕРЫ В СФЕРЕ ЛИКВИДАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ! Если Вы решили осуществить ликвидацию ооо, обращайтесь к нам, больше Вам нигде квалифицированно не помогут!Все новости
© OOO «Юридическая компания «Приоритет», 2005 - 2010. На текстовые материалы сайта распространяется законодателство о защите авторских прав. Использование и цитирование материалов возможно только при разрешении владельца.