На главную e-mail Карта сайта Новости Російська  Українська  Англійська  Німецька
Екстрена допомога адвокатаСімейний адвокат. Відділ реєстрації
Юридичні послуги
Абонентські програми

Захист у кримінальних справах

У нашій компанії працюють професійні адвокати, які мають великий досвід захисту прав підозрюваних, обвинувачених, підсудних і засуджених. Багата адвокатська практика роботи зі слідчими органами та судами дозволяє забезпечити висококваліфікований захист на будь-якій стадії кримінального процесу.

Ми також представляємо інтереси потерпілих і цивільних позивачів у кримінальних справах.
Наша компанія надає адвокатські послуги з усіх категорій кримінальних справ і адвокат може надати правову допомогу як у всій справі, так і на окремій стадії процесу.

Послуги, які надають наші адвокати:
Захисник на стадії досудового слідства:
Захисник у суді першої інстанції:
Захисник в апеляційному суді:
Захисник у суді касаційної інстанції:
Представник інтересів потерпілого/цивільного позивача:

Захисник на стадії досудового слідства

Захисник на стадії досудового слідства виконує ряд дуже важливих задач, від яких залежить результат розгляду кримінальної справи у суді, процесуальний статус клієнта, у тому числі:

 • визначає для підозрюваного/обвинуваченого лінію захисту, від якої, у свою чергу, залежить кінцева кваліфікація діяння, а також можливість закриття справи на цій стадії процесу;
 • бере безпосередню участь в обранні слідчим запобіжного заходу для підозрюваного/обвинуваченого (оскільки міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою застосовується виключно судом за поданням слідчого, адвокат бере участь у такому судовому засіданні в якості захисника і сприяє відхиленню такого подання);
 • надає правову допомогу підозрюваному/обвинуваченому під час проведення слідчих дій (обирає тактику поведінки підозрюваного/обвинуваченого під час допитів, очних ставок та інших слідчих дій) перешкоджає введенню в оману підозрюваного/обвинуваченого під час допитів;
 • здійснює аналіз показань інших учасників процесу, оцінює значимість доказів для кваліфікації діяння, допомагає під час збирання виправдовуючи іактів.осуществляет анализ показаний других участников процесса, оценивает значимость доказательств для квалификации деяния, помогает в сборе оправдательных фактов;
 • оскаржує неправомірні дії органів досудового слідства та суду, зокрема, подає скарги на постанови про порушення кримінальної справи, залучення в якості обвинуваченого, про обрання запобіжного заходу, протоколи слідчих дій (про затримання, обшук) тощо.
 • відвідує підозрюваного/обвинуваченого у місцях позбавлення волі – камері попереднього затримання органу внутрішніх справ, ізоляторі тимчасового тримання, слідчому ізоляторі.

Захисник у суді першої інстанції

Правильно обрана тактика захисту підсудного у суді першої інстанції має дуже важливі правові наслідки. Крім пом’якшення покарання, що є само собою зрозумілим, за участі в судовому розгляді адвоката, захисник може використовувати ряд правових інструментів:

 • звільнення від кримінальної відповідальності за реабілітуючими та нереабілітуючими обставинами;
 • повернення кримінальної справи на додаткове розслідування;
 • застосування відстрочення виконання покарання;
 • застосування покарання нижче нижчої межі, встановленої санкцією статті Кримінального кодексу, за якою порушено справу або заміна покарання менш суворим;
 • адвокат також може клопотати про зміну запобіжного заходу для підсудного.

Захист інтересів в апеляційному суді:

Апеляція на вирок суду, ухвалу або постанову суду першої інстанції є важливим правовимінструментом важным правовым инструментом обжалования незаконного решения суда. Грамотное использование права апелляционного обжалования, может способствовать отмене незаконных решений и принятию новых, взвешенных и правильных решений судом первой инстанции.
Функціями адвоката на стадії апеляційного оскарження є:

 • підготовка та подача апеляційної скарги на вирок (ухвалу, постанову) суду першої інстанції;
 • участь у судовому засіданні.  

Захист інтересів у суді касаційної інстанції:

Касаційне оскарження є останньою правовою можливістю оскаржити незаконне рішення суду. Тому процес касаційного оскарження краще довірити адвокатам, які мають подібний досвід. Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України, подання касаційної скарги строками не обмежена.
Консультації з питань апеляційного і касаційного оскарження, а також виключного провадження БЕЗКОШТОВНІ!

Представник інтересів потерпілого/цивільного позивача:

Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України, потерпілий може мати Представника, основними функціями якого є:

 • захист інтересів потерпілого на стадії попереднього слідства та дізнання;
 • підготовка та заявлення клопотань і скарг;
 • заявлення цивільного позову;
 • участь у судових засіданнях.Новости
Случайных 3:

Выемка документов налоговой милицией
2009-11-06 21:02:49

Сегодня, в период кризисных явлений в экономике Украины, когда конвертационные центры стали единственной движущей силой национального бизнеса и единственной причиной, почему до сих пор не наступила полная разруха хозяйственной жизни, участились факты таких следственных действий как выемка документов налоговой милицией. Смысл такого следственного действия состоит в том, что документы, которые используются в безтоварных операциях, являются докузательством по уголовному делу, возбуждённому по факту фиктивного предпринимательства - ст. 205 УК Украины и уклонения от уплаты налогов - ст. 212 УК Украины.
В случае подтверждения отношений фиктивного предприятия и контрагенты, который минимизировал налоговые обязательства, ответственность несут должностные лица - директор и главных бухгалтер обоих предприятий.
При проведении выемки, следует внимательно изучить правовые основания вынесения следователем постановления о выемке.
Согласно статье 178. УПК Украины "Основания для производства выемки":
Выемка производится в тех случаях, когда следователь располагает точными данными, что предметы или документы, имеющие значение для дела, находятся у определенного лица или в определенном месте.
Выемка производится по постановлению следователя. Выемка документов, составляющих государственную тайну, производится только с санкции прокурора или его заместителя и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения.
Если постановление о выемке не содержит достаточных данных о месте проведения выемки, лице, которое должно выдать предметы и документы, фактах, подтверждающих наличие у лица, указанного в постановлении предметов и документов, такое постановления подлежит обжалованию. Законом, также не предусмотрены сроки выдачи соответствующих документов и не регламентирован способ их прередачи уполномоченному лицу.Заявления и действия Владимира Высоцкого
2009-10-29 17:03:59

Адвокат Андрей Цыганков, являющийся одним из инициаторов созыва Съезда адвокатов Украины 6 ноября 2009 года, подал в прокуратуру Печерского района г. Киева заявление о преступлении с просьбой привлечь Высоцкого Владимира Ивановича (председателя Высшей квалификационной комиссии адвокатуры (ВККА)) к уголовной ответственности по статьям 397 (вмешательство в деятельность защитника или представителя лица) и 383 (заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления) УК Украины.

Как уже сообщалось ранее, председатель ВККА Владимир Высоцкий (позиционируя себя как председатель оргкомитета V Съезда адвокатов Украины, куда он сам себя и назначил) 6 октября 2009 года обратился в Генеральную прокуратуру Украины с требованием возбудить уголовное дело против адвокатов, выступивших с инициативой созыва Съезда адвокатов Украины для назначения трех членов Высшего совета юстиции.

В своем заявлении от 6 октября с.г. Владимир Высоцкий утверждает, что в действиях адвокатов, создавших инициативную группу (среди которых был и адвокат Андрей Цыганков), усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 109 УК Украины. А это, ни много, ни мало обвинение в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Генеральная прокуратура Украины передала заявление г-на Высоцкого в прокуратуру г. Киева, а оттуда оно попало в прокуратуру Печерского района. Правда ни один прокурор не обратил внимания на то, что уголовные дела по «вменяемой» Высоцким адвокату Цыганкову статье 109 УК Украины отнесены к ведению Службы безопасности Украины и именно она должна была бы делать проверку.

Адвокат Андрей Цыганков, который, как известно, является представителем потерпевших в резонансном деле о педофилии, считает, что председатель ВККА Владимир Высоцкий, как бывший работник правоохранительных органов и следователь, намеренно использует заявления в прокуратуру как попытку процессуального давления на адвоката не только из-за созыва последним неугодного Высоцкому съезда адвокатов, но и как вмешательство в адвокатскую деятельность Андрея Цыганкова по защите интересов жертв педофилов.

А очевидно безосновательное заявление Высоцкого о том, что в действиях адвоката Цыганкова усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 109 УК Украины послужило для адвоката основанием требовать возбуждения против председателя Высшей квалификационной комиссии адвокатуры уголовного дела за заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления.

Таким образом, в каком качестве поедет председатель ВККА Владимир Высоцкий в Одессу на V Съезд адвокатов Украины 2 ноября 2009 года: в качестве делегата и главы оргкомитета, в качестве претендента в Высший совет юстиции или в качестве подозреваемого, зависит от оперативности проведения прокуратурой проверки заявления адвоката Цыганкова и решения вопроса о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела против Высоцкого Владимира Ивановича.Киев поднимает тарифы на ЖКХ для юридических лиц
2009-11-02 13:09:44

С 1 декабря в Киеве поднимутся тарифы на жилищно-коммунальные услуги для юридических лиц.

Соответствующее распоряжение Киевской горадминистрации опубликовано в муниципальной газете Хрещатик.

Согласно распоряжению, все юридические лица поделены на 4 категории.

К 1-й категории отнесены творческие союзы, благотворительные организации, школы, детские сады, музеи и библиотеки, хлебозаводы. Для них тарифы увеличены: на отопление - с 5,38 грн. до 8,61 грн. за 1 кв. м (60%); на холодное водоснабжение - с 2,82 грн. до 4,88 грн. за 1 куб. м (73%); горячее водоснабжение - с 14,89 грн. до 24,18 грн. за 1 куб. м (62,4%).


Для представителей второй группы все тарифы подняты в 10 раз

Ко 2-й категории отнесены офисы политических партий, Секретариат Президента, Кабинет министров, Верховная Рада, Киевская горадминистрация, а также коммерческие предприятия - ночные клубы, стрип-бары, бизнес-центры, офисы строительных компаний, банки, страховые и финансовые компании, биржи, ломбарды, агентства недвижимости, магазины оружия, антиквариата, ювелирных изделий, операторы мобильной связи, пункты обмена валют, 3, 4, 5-звездочные гостиницы, частные нотариусы, супермаркеты, торговые центры, автосалоны и оценщики. Для представителей этой группы все тарифы подняты в 10 раз и будут составлять: на отопление - 53,83 грн. за 1 кв. м, на холодное водоснабжение - 45 грн. за 1 кв. м, горячее водоснабжение - 165,73 грн. за 1 куб. м.

К 3-й категории относятся бюджетные организации, и для них тарифы увеличены: на отопление - с 5,38 грн. до 8,61 грн. за 1 кв. м (60%); на холодное водоснабжение - с 4,50 грн. до 4,88 грн. за 1 куб. м (8,4%); горячее водоснабжение - с 15,37 грн. до 24,18 грн. за 1 куб. м (57,3%).

В 4-ю категорию вошли другие юридические лица. Для них тарифы увеличены: на отопление - с 5,38 грн. до 19,31 грн. за 1 кв. м (в 3,6 раза); холодное водоснабжение - с 4,5 грн. до 24,3 грн. за 1 куб. м (в 5,4 раза); на горячее водоснабжение - с 16,57 грн. до 67,61 грн за 1 куб. м (в 4,1 раза).Все новости
© OOO «Юридическая компания «Приоритет», 2005 - 2010. На текстовые материалы сайта распространяется законодателство о защите авторских прав. Использование и цитирование материалов возможно только при разрешении владельца.